ഉള്ളടക്കത്തിലേക്ക് കടക്കുക

പ്ലൂട്ടോ - വേർഡ്പ്രസിനായുള്ള സ്വകാര്യ കൊത്തുപണി ബ്ലോഗ് തീം

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ജനപ്രിയമായ വേർഡ്പ്രസ്സ് തീമുകൾ

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ജനപ്രിയമായ വേർഡ്പ്രസ്സ് തീം

അവിശ്വസനീയമാംവിധം വിപുലമായ വിഷ്വൽ ബിൽഡർ സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് ഡിവി വേർഡ്പ്രസ്സിനെ ഒരു പുതിയ തലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. നിങ്ങൾ മുമ്പ് ഇതുപോലൊരു വേർഡ്പ്രസ്സ് വെബ്സൈറ്റ് നിർമ്മിച്ചിട്ടില്ല. [800.000 ഡൗൺലോഡുകൾ]

ലൈവ് പ്രിവ്യൂFor 69 ന് വാങ്ങുക

Theme for bloggers with masonry grid

പതിവ് അപ്‌ഡേറ്റുകൾ

Latest Update: January 14, 2020 - Version 4.3.2
- Fixed concern when Visual Composer shortcodes not showing in lightbox posts
- Fixed concern with lightbox posts not working when set typically settings
- Updated bundled plugins

Pluto - Personal Masonry Blog Theme for WordPress - 1

Pluto - Personal Masonry Blog Theme for WordPress - 2

Pluto - Personal Masonry Blog Theme for WordPress - 3

Pluto - Personal Masonry Blog Theme for WordPress - 4

Pluto - Personal Masonry Blog Theme for WordPress - 5

Pluto - Personal Masonry Blog Theme for WordPress - 6

Pluto - Personal Masonry Blog Theme for WordPress - 7

Pluto - Personal Masonry Blog Theme for WordPress - 8

Pluto - Personal Masonry Blog Theme for WordPress - 9

Pluto - Personal Masonry Blog Theme for WordPress - 10

എലമെൻറർ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് എളുപ്പത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കുക

പ്രൊഫഷണൽ രൂപത്തിൽ ഏത് വെബ്‌സൈറ്റ് ഡിസൈനും സൃഷ്‌ടിക്കുന്നത് എലമെന്റർ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമാക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതിനായി ധാരാളം പണം നൽകുന്നത് നിർത്തുക. [ സൌജന്യ ഡൗൺലോഡ് ]

Pluto - Personal Masonry Blog Theme for WordPress - 11

Pluto - Personal Masonry Blog Theme for WordPress - 12 Pluto - Personal Masonry Blog Theme for WordPress - 13
Wordpress theme with photo and image copy protection

Image Copy Protection

Nobody needs their exhausting work stolen. With a easy checkbox in admin you’ll be able to allow a novel and sensible Photo Protection from copying.

You may even set a textual content you wish to show if tries to save lots of the picture. Simple as that!

Pluto - Personal Masonry Blog Theme for WordPress - 14 Pluto - Personal Masonry Blog Theme for WordPress - 15
Powerful admin panel

Powerful admin choices

With our highly effective admin choices panel you’ll be able to customise colours, fonts, kinds, backgrounds of your blog with a click on of a button. It?s that easy!

Pluto - Personal Masonry Blog Theme for WordPress - 16 Pluto - Personal Masonry Blog Theme for WordPress - 17
Flexible menu & sidebar positions

Menu & Sidebar Positions

You can change your sidebar and menu positions. It could be on മുകളിൽ, ഇടത്തെ, വലത്. When menu is on prime you’ll be able to even select a method, it may very well be ഒതുക്കമുള്ള or bigger size.

Pluto - Personal Masonry Blog Theme for WordPress - 18 Pluto - Personal Masonry Blog Theme for WordPress - 19
Wordpress theme with review and rating functionality

Create Reviews & Ratings

Let?s say you’re a skilled reviewer and wish to put up a overview of a product or recipe with star scores – you are able to do so with Pluto.

Pluto - Personal Masonry Blog Theme for WordPress - 20 Pluto - Personal Masonry Blog Theme for WordPress - 21
Advertising locations

Multiple AD places

Monetize your blog with adverts throughout it, choose adverts you need and add picture or simply paste within the script you get from advert community. It?s that easy!

Pluto - Personal Masonry Blog Theme for WordPress - 22 Pluto - Personal Masonry Blog Theme for WordPress - 23
Ads between posts

Ads between posts

You may even put adverts between particular posts, simply choose an advert kind to be picture or simply paste a script from advert community, choose put up numbers you need adverts to be positioned after.

Pluto - Personal Masonry Blog Theme for WordPress - 24 Pluto - Personal Masonry Blog Theme for WordPress - 25
Unique feature - reading mode

Unique Reading Mode

Give your guests a capability to learn your content material in a stress free surroundings, with a click on of a button, everthing besides of the put up contents and share buttons dissapears, and customers can learn articles with none distructions.

Pluto - Personal Masonry Blog Theme for WordPress - 26 Pluto - Personal Masonry Blog Theme for WordPress - 27
Multiple post formats support, audio, video, quote, image, and gallery wordpress theme

Multiple Post Formats

Post codecs can help you choose the look of your put up relying on the content material you wish to present there: commonplace, apart, picture, video, audio, quote, hyperlink or gallery.

Pluto - Personal Masonry Blog Theme for WordPress - 28 Pluto - Personal Masonry Blog Theme for WordPress - 29
Translation ready and multilingual wordpress theme

വിവർത്തനം തയ്യാറാണ്

Pluto comes with .po and .mo information needed for translating each single component on the positioning to you language :) It?s tremendous simple. It comes with proper to left languages format help out of the field. Contact me anytime for a help.

Pluto - Personal Masonry Blog Theme for WordPress - 30 Pluto - Personal Masonry Blog Theme for WordPress - 31
Unique feature - qr mobile reader

Unique QR Generator

Give your customers a capability to rapidly change from desktop to cell studying. Click ?Read on cell? hyperlink and scan the qr code to proceed studying in your pill or smartphone.

Pluto - Personal Masonry Blog Theme for WordPress - 32 Pluto - Personal Masonry Blog Theme for WordPress - 33
Search engine optimized wordpress theme

വെബ്‌സൈറ്റ് പൊസിഷനിംഗ് ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്തു

Every piece of code is optimized for quicker efficiency and semantic format to fulfill each search engine necessities.

Pluto - Personal Masonry Blog Theme for WordPress - 34 Pluto - Personal Masonry Blog Theme for WordPress - 35
Wordpress theme with user registration and login features.

User Profiles, Publishing

Allow your guests to register, login and publish put up to construct a content material. They may also ship a message and comply with each other.

Pluto - Personal Masonry Blog Theme for WordPress - 36 Pluto - Personal Masonry Blog Theme for WordPress - 37
Wordpress Theme with Social media buttons

സോഷ്യൽ മീഡിയ

Social media buttons on prime, backside and aspect of every posts. Everybody is aware of that the extra social protection your blog will get – the upper it’s in search outcomes.

Pluto - Personal Masonry Blog Theme for WordPress - 38 Pluto - Personal Masonry Blog Theme for WordPress - 39
Wordpress theme build on Bootstrap and LESS css

Developers will like it

Developers will like it! Pluto utilises widespread Bootstrap framework together with LESS css processor, so modifying stylesheets can’t be simpler.

Pluto - Personal Masonry Blog Theme for WordPress - 40 Pluto - Personal Masonry Blog Theme for WordPress - 41
Wordpress theme with contact page

Working Contact Page

Pluto comes with a working contact kind, supplied by contact kind 7 plugin. (see example)

Pluto - Personal Masonry Blog Theme for WordPress - 42 Pluto - Personal Masonry Blog Theme for WordPress - 43
Responsive and optimized for mobile devices wordpress theme

പൂർണ്ണമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു

Pluto works nice on cell units and desktops. Offset aspect menu is tremendous helpful in the case of cell units.

Pluto - Personal Masonry Blog Theme for WordPress - 44 Pluto - Personal Masonry Blog Theme for WordPress - 45
Wordpress theme with child theme support

കുട്ടികളുടെ തീം പിന്തുണ

Pluto could be prolonged utilizing a toddler theme, you may make modifications to youngster theme php that received’t be overwritten by updates. How cool is that!

Ready to make use of Color Schemes

Wordpress Theme with multiple color schemes Pluto - Personal Masonry Blog Theme for WordPress - 46 Wordpress Theme with multiple color schemes
Pluto - Personal Masonry Blog Theme for WordPress - 47
ബദാം ഉദാഹരണം കാണുക
Subtle & milky colour scheme with an inspirational sidemenu background.
Pluto - Personal Masonry Blog Theme for WordPress - 48 വെള്ള, കറുപ്പ് ഉദാഹരണം കാണുക
Flat black & white pores and skin is nice for any type of blog, it might make your blog stand out of the gang and be remembered by your guests.
Pluto - Personal Masonry Blog Theme for WordPress - 49
Wordpress Theme with multiple color schemes Pluto - Personal Masonry Blog Theme for WordPress - 50 Wordpress Theme with multiple color schemes
Pluto - Personal Masonry Blog Theme for WordPress - 51
നീലാകാശം ഉദാഹരണം കാണുക
The default pores and skin which will probably be an ideal resolution for a impartial blog, it has trendy and clear design with elegant shadows and refined gradients.
Pluto - Personal Masonry Blog Theme for WordPress - 52 ബ്ലോസം ഉദാഹരണം കാണുക
This fashion exhibits how a lot flexibility Pluto has, you’ll be able to just about customise each single component, utilizing solely wordpress.
Pluto - Personal Masonry Blog Theme for WordPress - 53
Wordpress Theme with multiple color schemes Pluto - Personal Masonry Blog Theme for WordPress - 54 Wordpress Theme with multiple color schemes
Pluto - Personal Masonry Blog Theme for WordPress - 55
ഇരുണ്ട രാത്രി ഉദാഹരണം കാണുക
Perfect pores and skin for darkish theme lovers may match uncommon web sites, know-how associated or one thing about video games.
Pluto - Personal Masonry Blog Theme for WordPress - 56 Grey Clouds ഉദാഹരണം കാണുക
Subtle & milky colour scheme with an inspirational sidemenu background.
Pluto - Personal Masonry Blog Theme for WordPress - 57
Wordpress Theme with multiple color schemes Pluto - Personal Masonry Blog Theme for WordPress - 58 Wordpress Theme with multiple color schemes
Pluto - Personal Masonry Blog Theme for WordPress - 59
Pinkman ഉദാഹരണം കാണുക
Perfect match for ladies blog or one thing associated to cosmetics or feminine focused website.
Pluto - Personal Masonry Blog Theme for WordPress - 60 Retro Orange ഉദാഹരണം കാണുക
Subtle & milky colour scheme with an inspirational sidemenu background.
Pluto - Personal Masonry Blog Theme for WordPress - 61
Wordpress Theme with multiple color schemes Pluto - Personal Masonry Blog Theme for WordPress - 62 Wordpress Theme with multiple color schemes
Pluto - Personal Masonry Blog Theme for WordPress - 63
Mighty Slate ഉദാഹരണം കാണുക
Subtle & milky colour scheme with an inspirational sidemenu background.
Pluto - Personal Masonry Blog Theme for WordPress - 64 വെള്ള മായ്ക്കുക ഉദാഹരണം കാണുക
Subtle & milky colour scheme with an inspirational sidemenu background.
Pluto - Personal Masonry Blog Theme for WordPress - 65

Pluto - Personal Masonry Blog Theme for WordPress - 66

The most simple to make use of private blog theme ever constructed

Theme Pluto is an ideal theme for informal bloggers. It can be utilized for a cooking website, household blog, know-how blog, private blog or another type of blog which is straightforward to setup and use.

Unique options like QR code scanner and studying mode will make your web site to face out. It additionally has a number of pagination choices together with widespread infinite scroll. Embedding YouTube or Vimeo movies is tremendous simple, picture gallery, quotes, self hosted audio information or soundCloud hyperlinks are supported by this attractive theme. You may even write critiques and put up scores to your posts!

നിങ്ങൾ മികച്ച വേർഡ്പ്രസ്സ് തീമുകളും പ്ലഗിന്നുകളും തിരയുകയാണോ?

Envato- ൽ നിന്ന് മികച്ച വേർഡ്പ്രസ്സ് പ്ലഗിന്നുകളും തീമുകളും ഡൺലോഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് എളുപ്പത്തിൽ നിർമ്മിക്കുക. ഇതിനകം 49,720,000-ലധികം ഡൗൺലോഡുകൾ. [ശുപാർശ ചെയ്ത]

The newest replace has added an choice to promote your merchandise utilizing this theme, as a result of this theme now helps WooCommerce plugin, which can can help you setup an internet ecommerce store tremendous simple!

On prime of that there are $70 price of plugins included at no cost. UserProfessional, Mega Main Menu, Visual Composer, Private Messaging premium plugins are included.

Features of Pluto

 • റെസ്പോൺസീവ് ടെംപ്ലേറ്റ്
 • Retina prepared design
 • ഒന്നിലധികം വർണ്ണ സ്കീമുകൾ
 • സജ്ജീകരിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്
 • Personal Blog Ready
 • പൂർണ്ണമായി ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കാവുന്ന
 • ഇമേജ് ലൈറ്റ്ബോക്സ്
 • കൊത്തുപണി ലേ Layout ട്ട്
 • അനന്തമായ സ്ക്രോൾ
 • ഇഷ്‌ടാനുസൃത പശ്ചാത്തലങ്ങൾ
 • സൈഡ് മെനു
 • Pinterest fashion
 • കറുപ്പും വെളുപ്പും
 • ബന്ധപ്പെട്ട പോസ്റ്റുകൾ
 • Top 10 score
 • വിക്കി
 • ബൂട്ട്‌സ്‌ട്രാപ്പ് 3
 • Works nice on cell units
 • Slide out navigation
 • അജാക്സ് കോൺടാക്റ്റ് ഫോം
 • 660 Google Web Fonts
 • Adobe Typekit Fonts
 • വിവർത്തനം തയ്യാറാണ്
 • പരിധിയില്ലാത്ത ലേ outs ട്ടുകൾ
 • പരിധിയില്ലാത്ത നിറങ്ങൾ
 • ഒന്നിലധികം ബ്ലോഗ് ലേ .ട്ടുകൾ
 • Contact kind 7 help
 • വെബ്‌സൈറ്റ് പൊസിഷനിംഗ് ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്തു
 • വിപുലമായ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ
 • പതിവ് അപ്‌ഡേറ്റുകൾ
 • Arabic and Hebrew languages help
 • RTL proper to left languages help
 • Multilingual help and translatable
 • eCommerce WooCommerce plugin help for straightforward on-line store
 • ഉപയോക്തൃ പ്രൊഫൈലുകൾ
 • User registration, login and put up publishing options

What our Clients Say:

Pluto - Personal Masonry Blog Theme for WordPress - 67

One of a form masonry grid template with distinctive ajax filtering and unbelievable consideration to particulars. This attractive blog theme comes with a set of pre-defined kinds that may make it easier to get began with a subject you wish to blog about. Unique person membership options like registration, login and article submission will make it easier to create an interesting neighborhood round your blog. Each person can bookmark articles they like. Theme helps many widespread plugins for every matter trade you choose, like particular options for recipe blog (substances, cooking instructions and many others) or product critiques with scores and editor overview the place you’ll be able to listing execs and cons of every product together with a score for every product attribute. Theme additionally helps a number of put up codecs like: commonplace, picture, gallery, video, audio and extra.

ഈ പോസ്റ്റിന് 0 അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട്

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുക

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ചെയ്യില്ല. ആവശ്യമായ ഫീൽഡുകൾ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു *

മുകളിലേയ്ക്ക്